hrot pera

Nabízím profesionální překlady, korekturyjazykové poradenství.
Jmenuji se Alena Tomešová.

Reference

Paní Tomešová prokázala, že je spolehlivou překladatelkou s výbornými jazykovými a formulačními schopnostmi a profesionálním přístupem a metodologií. Pracovala nezávisle, zadanou práci úspěšně zvládala, dodržovala stanovené termíny a výsledky její práce byly velmi kvalitní.

– Veronika Salagnac, Evropská komise,
Generální ředitelství pro překlady

Paní Tomešová pro naši fakultu přeložila do angličtiny dvoje skripta a e-learning z oblasti mezinárodního obchodu a finančního managementu. S výsledkem jsme po jazykové i odborné stránce byli spokojeni, a proto jsme ji později požádali i o terminologickou korekturu dalších ekonomicky zaměřených skript, jejichž překlad jinými překladateli nebyl uspokojivý. Spolupráci s touto překladatelkou mohu doporučit.

– Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D., Vedoucí Ústavu jazykových a kulturních studií, Mendelova univerzita

Byl jsem velmi spokojen s překladem grantového návrhu. Text měl 14 normostran a částečně obsahoval odbornou terminologii. Překlad byl hotov za požadovanou dobu tří dnů, a to ve vysoké kvalitě anglického jazyka, tedy k mé úplné spokojenosti.

– Zbyněk Sviták, Historický ústav AV ČR

logo Evropské komise logo Singing rock logo Prima
ikona pera

Překlady

Profesionální překlady mezi angličtinou a češtinou. Používám nejmodernější soft­warové nástroje na podporu překladu, které mi umožňují pracovat efektivně, udržovat jednotnou terminologii a mít kontrolu nad kvalitou.

Více o překladech
ikona zvýrazňovače

Korektury

Slova mají váhu, ale zároveň je snadné jimi partnera či potenciálního zákazníka odradit. Stačí několik chyb a desítky hodin práce na projektu přijdou vniveč. Upravím vaše texty, aby repre­zentovaly, ne odstrašovaly.

Více o korekturách
ikona mikrofonu

Poradenství

Základem úspěšné firemní komunikace je jednotnost a preciznost. Poradím vám s překladatelským softwarem, správou terminologie a jazykem firemních materiálů.

Více o poradenství