Reference

logo Evropské komise logo Singing rock

Mezi mé klienty patří advokátní kanceláře, ministerstva, vysoké školy, veřejné instituce, profesní sdružení a velké i malé firmy. Přečtěte si, co klienti o spolupráci se mnou říkají:

Evropská komise

Paní Tomešová prokázala, že je spolehlivou překladatelkou s výbornými jazykovými a formulačními schopnostmi a profesionálním přístupem a metodologií.

Pracovala nezávisle, zadanou práci úspěšně zvládala, dodržovala stanovené termíny a výsledky její práce byly velmi kvalitní. Je organizovaná a odpovědná. Má velmi dobré komunikační schopnosti, díky nimž se aktivně zapojila do běhu našeho oddělení. Byli jsme spokojeni s vysokou kvalitou jejích překladů i jejím přátelským přístupem. Byla pro naše oddělení opravdovým přínosem.

– Veronika Salagnac, Evropská komise,
Generální ředitelství pro překlady

Mendelova univerzita

Paní Tomešová pro naši fakultu přeložila do angličtiny dvoje skripta a e-learning z oblasti mezinárodního obchodu a finančního managementu. S výsledkem jsme po jazykové i odborné stránce byli spokojeni, a proto jsme ji později požádali i o terminologickou korekturu dalších ekonomicky zaměřených skript, jejichž překlad jinými překladateli nebyl uspokojivý. Spolupráci s touto překladatelkou mohu doporučit.

Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D., vedoucí Ústavu jazykových a kulturních studií, Mendelova univerzita

Singing Rock

S paní Tomešovou se nám výborně spolupracuje. Překlady pro náš katalog, webové stránky a další propagační materiály nám zajistí v co nejkratší době a „popere“ se i s náročnou lezeckou terminologií a lezeckým slangem.

Ing. Jan Zámečník, brand manažer, SINGING ROCK

Historický ústav AV ČR

Byl jsem velmi spokojen s překladem grantového návrhu. Text měl 14 normostran a částečně obsahoval odbornou terminologii. Překlad byl hotov za požadovanou dobu tří dnů, a to ve vysoké kvalitě anglického jazyka, tedy k mé úplné spokojenosti.

Zbyněk Sviták

Brentwood, s.r.o.

Paní Tomešovou můžeme vřele doporučit. Její práce překladu právního textu pro úřad EU byla provedena profesionálně a v dohodnutém termínu.

Brentwood, s.r.o.


Chcete se zařadit mezi mé klienty?
Kontaktujte mě – určitě se domluvíme.