Služby

ikona pera

Překlady

Překládat nemůže každý. Je nutné mít výbornou znalost zdrojového i cílového jazyka, stylizační schopnosti, specializaci v konkrétních oborech a odpovídající softwarové vybavení, slovníky a terminologické databáze.

Nabízím obousměrné překlady mezi angličtinou a češtinou. Mám jazykové, překladatelské a právnické vzdělání a neustále si rozšiřuji obzory na terminologických školeních pořádaných Komorou soudních tlumočníků. Své zkušenosti rovněž předávám dále: na Masarykově univerzitě vyučuji právní překlad.

Používám moderní softwarové nástroje, které zaručí terminologickou jednotnost a umožňují mi pracovat efektivněji.

Nejčastěji překládané obory:

  • právo – smlouvy, podání k soudům a správním orgánům, rozsudky, právní analýzy, společenské smlouvy, stanovy, výpisy z rejstříků apod.
  • IT – uživatelské rozhraní, dokumentace, uživatelské příručky, lokalizace webových stránek, systémová architektura
  • firemní materiály – obchodní komunikace, propagační materiály, výroční zprávy, účetní závěrky, interní předpisy, školení, HR a mnohé další

Pokud zde konkrétní obor nenajdete, neváhejte se na mě obrátit přímo. Obratem vám sdělím, zda jsem schopna text přeložit, případně doporučím spolehlivého kolegu.

Máte zájem o překlad? Kontaktujte mě!

ikona zvýrazňovače

Korektury

První dojem nenapravíte. Pokud klienty oslovíte textem plným chyb, těžko uvěří, že nabízené služby či zboží jsou kvalitní. V době, kdy právě texty představují podstatnou složku komunikace, se nevyplatí jejich kvalitu podceňovat.

Aktivně se zajímám o český jazyk a mám dlouholeté zkušenosti s korekturami rozličných typů textu:

  • webové stránky
  • brožury, informační materiály, tiskoviny
  • korespondence
  • diplomové práce, odborné články
  • produktová dokumentace
  • knihy

Máte zájem o korekturu? Kontaktujte mě!

ikona mikrofonu

Jazykové poradenství

Nevíte, co požadovat od dodavatele překladů? Jaké nástroje jsou nejlepší na překlady a správu terminologie? Od toho jsem tu. Mám napřekládány desetitíce stran ve většině softwarových nástrojů, které na trhu najdete, a ráda své poznatky předám dál.

Intenzivně se zajímám o informační technologie a oblast překladu a správy terminologie není výjimkou. Nabízím poradenství v oblasti výběru a používání softwarových nástrojů na podporu překladu a správu firemní terminologie. V používání těchto nástrojů vás také mohu zaškolit, zkušenosti již mám z výuky softwarových nástrojů na podporu překladu na Masarykově univerzitě.

Jestliže překlady nechcete provádět interně, pomohu s výběrem dodavatele překladů, ať už v podobě specifikace požadavků nebo vyhodnocení zkušebních překladů.

Pomohu vytvořit příručku pro tvorbu firemních materiálů (tzv. style guide), díky němuž bude vaše firemní prezentace stylisticky i terminologicky jednotná.

Máte zájem o jazykové poradenství? Kontaktujte mě!